Επικοινωνία

Διεύθυνση Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Κυκλάδων.

Τηλέφωνο: 2281077280, Fax: 2281077474, email: dt@1730.syzefxis.gov.gr, Διεύθυνση: Α. Μάτεση, 84100 Ερμούπολη Σύρου.

Δ/νση Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Κυκλ. Fax: 2281077474 Email: dt@1730.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Ζωίδου Μαρία Τηλέφωνο: 2281083659 Fax: 2281088422 Email: maria.zoidoy@1730.syzefxis.gov.grgr

Τμήμα Τουρισμού
Προϊσταμένη Παράβαλου Φλώρα Τηλέφωνο: 2281077270 Email: f.parabaloy@1730.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού Fax: 2281088422 Email: dttap@5118.syzefxis.gov.gr
Προϊσταμένη Ζωίδου Μαρία Τηλέφωνο: 2281083659 Fax: 2281088422 Email: maria.zoidoy@1730.syzefxis.gov.gr

Ρηγούτσου Αικατερίνη Τηλέφωνο: 2281077260 Email: aikaterini.rigoutsou@5114.syzefxis.gov.gr

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Email: dttdbm@5118.syzefxis.gov.gr

Προϊσταμένη Ρηγούτσου Αικατερίνη Τηλέφωνο: 2281077260 Email: aikaterini.rigoutsou@5114.syzefxis.gov.gr